Επέλεξε την κλάση σου
ΜΑΓΟΣ
Δύναμη
Επιδεξιότητα
Ευφυΐα
Αντοχή
Τύχη
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
Δύναμη
Επιδεξιότητα
Ευφυΐα
Αντοχή
Τύχη
Berserker
Δύναμη
Επιδεξιότητα
Ευφυΐα
Αντοχή
Τύχη
Μάγοι μάχης
Δύναμη
Επιδεξιότητα
Ευφυΐα
Αντοχή
Τύχη
Δολοφόνος
Δύναμη
Επιδεξιότητα
Ευφυΐα
Αντοχή
Τύχη
ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ
Δύναμη
Επιδεξιότητα
Ευφυΐα
Αντοχή
Τύχη
Ανιχν. δαιμόνων
Δύναμη
Επιδεξιότητα
Ευφυΐα
Αντοχή
Τύχη
Επέλεξε την κλάση σου