Επέλεξε την κλάση σου
ΜΑΓΟΣ
Δύναμη
Επιδεξιότητα
Ευφυΐα
Αντοχή
Τύχη
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
Δύναμη
Επιδεξιότητα
Ευφυΐα
Αντοχή
Τύχη
Μάγοι μάχης
Δύναμη
Επιδεξιότητα
Ευφυΐα
Αντοχή
Τύχη
Δολοφόνος
Δύναμη
Επιδεξιότητα
Ευφυΐα
Αντοχή
Τύχη
ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ
Δύναμη
Επιδεξιότητα
Ευφυΐα
Αντοχή
Τύχη
Επέλεξε την κλάση σου